Оцінка боргів

Даний вид оціночної експертизи передбачає визначення дійсної ринкової вартості дебіторської (кредиторської) заборгованості підприємства з урахуванням строків її формування, запланованих термінів погашення, юридичних підстав, за якими виникла заборгованість, обтяженого заборгованості штрафами або пені. Як показує практика, необхідність оцінки заборгованості виникає при проведенні аналізу фінансової ефективності підприємства, при переуступці прав вимоги, а так само при судовому та позасудове врегулювання взаємних вимог підприємств.
Результатом нашої роботи буде звіт про визначення ринкової вартості заборгованості, в якому буде визначена ринкова ціна права вимоги на дату проведення експертизи. Звіт може бути використаний в суді або в інших офіційних органах для підтвердження реальної вартості дебіторської і кредиторської заборгованості. На підставі звіту про оцінку права вимоги до дебітора про стягнення заборгованості можна визначити реальну ринкову вартість самої заборгованість. Зустрічаються випадки, коли ринкова вартість такого права нічого не коштує, наприклад, коли дебітор є банкрутом, пристави вже провели оцінку майна боржника, заарештували його і виставили на продаж. Якщо ваша компанія не встигла потрапити до списку кредиторів з якихось причин, то можете списувати дебіторську заборгованість.

Оцінка арештованого майна буде доручена оцінювачеві, обраного на підставі конкурсу або котирувальної заявки. Оцінка арештованого майна завжди припускає введення поправок на прискорений термін експозиції об'єкта. Зазвичай вона виражається в знижку до ринкової вартості від 30% до 70% в залежності від ліквідності об'єкта.
Оцінка кредиторської заборгованості може знадобитися тільки при оцінці бізнесу. Кредиторська заборгованість може бути передана третій особі виключно з дозволу займодавца або кредитора. Це відбувається в дружніх компаніях, коли одна фірма холдингу гасить борги своїх колег перед банком або третіми особами. Оцінка кредиторської заборгованості повинна враховувати процентні ставки, під які отримано позику або кредит, терміни і ймовірність розплатитися з виниклими зобов'язаннями. У нормально функціонуючої компанії результат оцінки кредиторської заборгованості або оцінки права вимоги кредиторів повинен збігатися з її номінальною величиною.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ і КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
Договору, при виконанні (або неналежного виконання) яких виникла заборгованість.

Платіжні документи за цими договорами.

Документи про рух матеріальних цінностей (накладні, акти передачі і т.п.).

Листування з контрагентом з питання врегулювання взаємних вимог.

Судові рішення (якщо є).