Оцінка АЗС, нафтова та газова промисловість

Global Appraisal Group, LTD має великій досвід роботи в оцінці об'єктів нафтової промисловості.

Процес оцінки

Проведення аналізу усієї необхідної інформації для того, щоб прийти до висновку про вартість. Остаточна величина вартості отримується шляхом узгодження величин вартості, отриманих на підставі підходів до оцінки.

Процедура оцінки включає:

Обстеження об'єкта оцінки та вивчення ситуації на ринку.

Визначення виду вартості відповідно до умов угоди.

Складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку.

Збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки.

Визначення найбільш ефективного використання.

Вибір та обґрунтування методичних підходів.

Визначення вартості за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку.

Складання звіту про оцінку.

Незалежна оцінка здійснюється на основі таких методичних підходів:

-         капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма);

-         зіставлення цін продажу подібних об'єктів;

При проведенні незалежної оцінки приміщення використовується методичний підхід, який забезпечується найбільш повною інформацією про об’єкт оцінки