Оцінка цінних паперів

Успішне проведення ділових операцій передбачає необхідність володіння інформацією про реальну вартість самого бізнесу. Той хто не має таких даних приречений на невдачу. Якщо Ви маєте достовірною інформацією, якою швидше за все вже володіє опонент Ви зможете на рівних брати участь з ним у створенні спільних проектів, брати на вигідних для Вас умовах кредити вигравати аукціони та конкурси.
Якщо Вам необхідно:
Придбати або продати пакет акцій або ін. цінних паперів на найбільш вигідних для Вас умовах;

Мати чітке уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірну інформацію про можливі терміни окупності підприємства, розмір щорічного прибутку, перспективі розвитку на ринку товарів і послуг;

Прийняти оптимальне, економічно обґрунтоване управлінське рішення для вибору стратегії операції;

Мати вагомі аргументи для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;

Знизити рівень фінансового ризику при кредитуванні;

Володіти достовірними даними про реальну вартість Вашого майна при здійсненні трансакцій (відчуженні, внесенні до статутного фонду, передачі в заставу, лізинг оренду, при страхуванні і ін.);

Мати компетентну незалежну думку про вартість підприємства, засноване на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;

Визначити розмір нанесеного збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;

Отримати документальні підтвердження (звіт про оцінку), які матимуть юридичну силу в суді і можуть використовуватися в рамках судочинства, Експерти ТОВ "Глобал Апрайзер Груп" пропонують Вам проведення незалежної експертної оцінки цінних паперів:
акції підприємств, фінансових установ (котируються, не котируються на біржі); облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселя; приватизаційні папери; заставні цінні папери.

Вартість послуг з оцінки цінних паперів обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:
типу і складу об'єкту оцінки;

повноти і достовірності є у Замовника необхідної інформації про об'єкт оцінки;термінів виконання замовлення.