Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тільки тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.


Активним ринком є ринок, якому властиві наступні умови:

  • предмети, які продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
  • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
  • інформація про ринкові ціни загальнодоступна.

Це значить, що переоцінку придбаного права на знак на товари й послуги виконати неможливо через відсутність активного ринку щодо такого виду нематеріальних активів. Але цілком можливо переоцінити право на комп’ютерну програму або право на літературний твір, щодо яких звичайно існує активний ринок. Так, багато детективних оповідань настільки схожі одне на одне, що видавництво, яке має на балансі безліч авторських прав на детективні оповідання, при бажанні може виконати їхню уцінку або дооцінку.

У випадку переоцінки окремого об’єкта нематеріального активу варто переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Тобто, якщо підприємство бажає здійснити переоцінку права на винахід, то переоцінюються всі права на об’єкти промислової власності цієї групи, щодо яких існує активний ринок: права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау й ін. Така «групова» переоцінка передбачена для того, щоб не було перекосу вартості групи: всі об’єкти однієї групи відображаються або за первісною, або за справедливою (ринковою) вартістю.

Якщо підприємством проведена переоцінка об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці

Источник: dtkt