Залишкова вартість основних фондів

Що залишилося від ОФ?

А це залежить, в якому обліку — бухгалтерському чи податковому — обчислюється залишкова вартість. Тому підприємствам, які перейшли зі звичайної системи оподаткування на спрощену, не радимо під час перебування на єдиному податку продавати основні фонди: можуть бути неприємності
Про що писали у «Віснику податкової служби України» №48
Про що писали у «Віснику податкової служби України» №46:
Що таке «залишкова вартість» ОФ у «єдиноподатника»?

У журналі «Вісник податкової служби України» №48/2002 було вміщено запитання: яка сума обкладається єдиним податком у разі продажу підприємством — платником єдиного податку за ставкою 6% основних фондів? Відповідь податківців: усі кошти, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від реалізації основних фондів, що належать суб’єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, зменшені на суму залишкової вартості на момент продажу (повний текст запитання і відповіді див. нижче).

На перший погляд, усе зрозуміло й начебто ніщо не може загрожувати підприємству, яке скористається такими порадами.

Але в іншому номері того ж «Вісника податкової служби України» (№46/2002) міститься інша консультація на цю тему, з якої випливає, що при переході підприємства зі спрощеної на звичайну систему оподаткування «нарахування амортизації поновлюється, а балансова вартість основних фондів визначається як залишкова вартість, зафіксована на момент переходу на спрощену систему оподаткування за даними податкового 1 обліку платника податку на прибуток» (повний текст запитання і відповіді — знову ж таки нижче).

1 Що поробиш — податківців під час перевірок цікавить саме податковий облік. Зрештою, саме за відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку податковим органам надано право накладати адмінштрафи на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій (п. 11 ст. 11 Закону України від 04.12.90 р. №509-XII «Про державну податкову службу в Україні»).

Особливу увагу варто звернути на текст, виділений напівжирним шрифтом.

На жаль, в Указі Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» невдало записано, що у разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу. Як результат маємо щонайменше дві «залишкові вартості» основних фондів — у бухгалтерському та податковому обліку. Яку ж використовувати у розрахунках?
Ні ДПАУ, ні Мінфін відповіді не дали

У статті 4 Указу вказано, що форма книги обліку доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього Указу, і порядок її ведення суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України. А от у статті 6 Указу визначено, що порядок ведення спрощеного обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва відповідно до цього Указу затверджується Міністерством фінансів України.

Виконуючи вимоги Указу, ДПАУ затвердила Наказ від 12.10.99 р. №553 «Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою», яким встановила форму Розрахунків сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою, що сплачує податок за ставкою 6 або 10 відсотків.

Рядок 3 Розрахунку відображає «виручку від реалізації основних фондів», причому до цього рядка є виноска: «У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу».

Як бачимо, відповіді на запитання, що ж вважати «залишковою вартістю» основного фонду у разі його реалізації, зазначений документ не дає.

У Наказі ДПАУ від 13.10.98 р. №477 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичної особи та Порядку її ведення» (зі змінами і доповненнями) також лише вказано, що у графі 4 «Сума виручки від реалізації основних фондів» відображається «різниця між сумою, отриманою від реалізації цих основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу».

Міністерство фінансів України також виконало вимоги Указу Президента і затвердило наказ від 30.09.98 р. №196 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39, від 07.12.2000 р. №315), але він називається «Про затвердження Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва».

У цьому документі визначено, що якщо суб’єкти малого бізнесу обрали просту форму бухгалтерського обліку, то, за наявності у них основних засобів, рекомендується для ведення аналітичного обліку такого майна використовувати (вести) Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зношення) за типовою формою В-1.

Отже, як бачимо, жоден з перелічених документів не містить визначення, що ж саме слід розуміти під терміном «залишкова вартість» для податкового обліку.
Дві консультації у «Віснику…» як база для Податкового роз’яснення

Ви вже, мабуть, помітили, що останнім часом ДПАУ почала видавати Податкові роз’яснення не лише для випадків, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів (що, власне, передбачено положеннями Закону №2181), а й у випадках, коли нормативно-правові акти просто не містять відповіді на те чи інше запитання.

Тож автора не здивує, якщо й з порушеного питання стосовно «залишкової вартості» основного засобу для податкового обліку найближчим часом з’явиться Податкове роз’яснення про те, що залишковою вартістю основних фондів, які були придбані підприємством під час перебування на звичайній системі оподаткування, слід вважати вартість, «зафіксовану на момент переходу на спрощену систему оподаткування за даними податкового обліку платника податку на прибуток».

Передумови для цього вже є, зважаючи на наведену вище консультацію з «Вісника…» №46/2002.

Цілком зрозуміло, що реалізація підприємством на спрощеній системі оподаткування основних фондів, які були придбані до переходу на єдиний податок, у разі застосування вартості, зафіксованої на момент переходу на спрощену систему оподаткування за даними податкового обліку, призведе до збільшення суми єдиного податку, яку такий платник податку повинен буде сплатити до бюджету.

А якщо згадати відповідь, надану спеціалістами ДПАУ у «Віснику…» №48/2002, то автора не здивує, якщо в цьому Податковому роз’ясненні з’явиться твердження про те, що такий порядок поширюється і на ті основні засоби, які були придбані підприємством під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

Тому керівництву та бухгалтерам підприємств можна порадити лише одне — якщо можна, намагатися не продавати такі основні фонди.

Оптимісти можуть почекати з продажем до прийняття Податкового кодексу, яким, ми впевнені, законодавці це хитке питання врегулюють. Песимісти нехай налаштуються не продавати такі ОФ ніколи. Усі інші — продавайте, заради Бога. Адже консультація, нехай навіть у «Віснику…», — лише особиста думка її автора. Як і ця стаття. n
Про що писали у «Віснику податкової служби України» №48

Юридична особа — платник єдиного податку реалізувала за ставкою 6 відсотків частину своїх основних фондів. Як враховується ця сума в базі обкладання єдиним податком?

Відповідно до ст. 1 Указу №727/98 виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

У разі здійснення операції з продажу основних фондів виручкою від реалізації вважається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

Статтею 3 Указу №727/98 передбачено, що за ставкою 6 відсотків суб’єкт підприємницької діяльності — юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, сплачує єдиний податок із суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати ПДВ згідно із Законом України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями).

Таким чином, юридична особа — суб’єкт малого підприємництва у разі здійснення операції з продажу основних фондів для обкладання єдиним податком повинна враховувати всі кошти, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від реалізації основних фондів, що належать суб’єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, зменшені на суму залишкової вартості на момент продажу, що розраховується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні фонди», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92 та зареєстрованого в Мін’юсті України 18.05.2000 р. за №288/4509.

Відповіді підготовлено за сприяння заступника начальника управління — начальника відділу спеціальних режимів оподаткування Головного управління В. ЦВЄТКОВОЇ.
Про що писали у «Віснику податкової служби України» №46:

Як відображається в податковому обліку балансова вартість основних фондів з метою нарахування амортизації у разі повернення суб’єкта малого підприємництва зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування?

При застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб’єкти малого підприємництва звільняються від сплати ряду податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених ст. 6 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», в тому числі і від податку на прибуток.

За час перебування суб’єкта малого підприємництва на спрощеній системі оподаткування податкова амортизація основних фондів не нараховується.

Таким чином, при переході підприємства на звичайну систему оподаткування нарахування амортизації поновлюється, а балансова вартість основних фондів визначається як залишкова вартість, зафіксована на момент переходу на спрощену систему оподаткування за даними податкового обліку платника податку на прибуток.

Источник: dtkt.com.ua