Продажа основных фондов по минимальной цене

При продаже по «заниженной» цене основных средств нужно обратить внимание на:

Закон о прибыли:

«8.4.4. У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду. ( Підпункт 8.4.4 пункту 8.4 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97) «

Закон об НДС:

«Стаття 4. База оподаткування
У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 відсотків, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами. { Пункт 4.1 статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 398-V ( 398-16) від 30.11.2006

И обращаем внимание на ЗУ о прибыли п.8.4.7

Якщо на початок звітного кварталу групи 2, 3 і 4
основних фондів не містять матеріальних цінностей, балансова вартість такої групи відноситься до валових витрат платника податку такого звітного періоду. Норми цього підпункту не застосовуються при визначенні платником податку амортизаційних відрахувань на суму поліпшень основних фондів, одержаних в оперативний лізинг (оренду).
{ Підпункт 8.4.7 пункту 8.4 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 }

Если Вам нужно продать основные средства ниже балансовой стоимости, обращайтесь.